?>

CEZA HUKUKU


Ceza Hukuku; kişilerin Türk Ceza Kanununda yer alan hürriyeti bağlayıcı suçlara ilişkin işlemiş olduğu suç veya kabahatlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza hukuku sanık müdafiliği ve müşteki vekilliği olmak üzere hukuki desteğin alınması gerektiği ve hukuk dalları arasında da en önemli, kritik olarak kabul edilir. Bir ceza dosyasının gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında hukuki destek almak son derece önemlidir.

SORUŞTURMA EVRESİ


Soruşturma evresi bir ceza dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından maddi gerçeğin araştırılması, soruşturulması , delilerin toplanması gibi hususlarda gerekli, takibin yapıldığı ve iddianame hazırlanmasına kadar olan sürecin tamamıdır. Bu evrede gerek sanık gerekse müştekinin süreci takip ederek lehe ve aleyhe delillerin toplanmasını talep etme hakkı mevcuttur.

KOVUŞTURMA EVRESİ

Kovuşturma evresi iddianamenin yazımından yargılanmanın tamamlanmasına kadar olan süreci ifade eder. Bu evrede iddianamede isnat edilen ve TCK‘de düzenlenen suçlara ilişkin savunmaların yapıldığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için talep edilen delil ve belgelerin toplanması kamu tanıklarının dinlenmesi gibi süreçler mevcut olup tüm bu teknik işlemlerin deneyimli bir ceza avukatı tarafından takip edilmesi elzemdir.

NEDEN ALF HUKUK ?

Ceza Hukuku; hürriyeti bağlayıcı dokusu sebebi ile hukukun diğer dallarına göre daha teknik ve hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda bir ceza dosyasının hiç takip edilmemesi veya doğru, zamanında takip edilmemesi kişiler bakımından müspet sonuçlar doğurabilmektedir. Bunlar göz önüne alındığında ALF Hukuk Bürosu; sizlere deneyimli bileşenleri ile bir ceza dosyasında etkin savunma, düzenli takip ve şeffaf bilgi ile destek vermektedir.