?>

TÜKETİCİ HUKUKU


Tüketici Hukuku; tüketicilerin maddi çıkarlarını, uğramış oldukları haksız zararların karşılanmasını, giderilmesini veya tazminini kapsayan hukuk dalıdır. Tüketiciler ; almış oldukları hizmet veya ürün karşılığında uğramış oldukları zararların tazmini ve giderilmesi konularında gerek tüketici hakem heyetlerine gerekse tüketici mahkemelerine başvurabilirler. Tüketiciler, tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartların ve cayma hakkının kullanılması gibi konularda yasal haklarını kullanabilirler. Tüketici kendisine teslim edilmiş olan ayıplı malın bedel iadesini, sözleşmeden dönmeyi, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini, ayıp oranında bedel indirimini veya ücretsiz onarımını isteme hakkına sahiptir. Tüketici uğramış olduğu zararın miktarına göre bu hak talebini Tüketici Hakem Heyetlerinde veya Tüketici Mahkemeleri‘nde dava konusu edebilir.

Günümüzde teknolojinin ve buna bağlı olarak elektronik ticaretin son derece yaygınlaşmış olması sebebiyle tüketicinin mağduriyetine sebep verecek uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Uygulamada satıcılar zaman zaman bu mağduriyetleri göz ardı etmekte veya süreci uzatma amacıyla tüketiciyi yanlış yönlendirmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin yasal haklarını bilmesi ve bu haklar çerçevesinde hareket etmesi son derece önemlidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tüketici haklarını, uyuşmazlık çözümlerini düzenleyen ve ortaya çıkan mağduriyetlerin en aza indirilmesine yardımcı olan düzenlemeleri içermektedir.

Neden Alf Hukuk ?


Tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir biçimde çözülmesi amacıyla deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile ALF Hukuk sizlere destek vermektedir.